Διοικητικό Συμβούλιο

Συγκροτήθηκε  σε Σώμα το νέο Γενικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ερευνητικών Κέντρων και Ιδρυμάτων ΠΟΕΕΚ-Ι, (23-11-2016) ως εξής:

Πρόεδρος : Στεφανάκης Εμμανουήλ

Αντιπρόεδρος: Χανούσης Αθανάσιος

Γραμματέας: Σάββα Αικατερίνη

Ταμίας: Τραχαλάκης Παναγιώτης

Αναπληρωτής Ταμίας: Γκίκας Εμμανουήλ

Ειδικός Γραμματέας Οργανωτικού: Πουλόπουλος Παναγιώτης

Μέλη του ΓΣ

Γιαλαμάς Ιωάννης

Δανέλη Αναστασία

Έξαρχος Κωνσταντίνος

Καρούντζος Ιωάννης

Κολλίγρη Μαρία

Μαντόπουλος Προκόπης

Μπακάλης Σπυρίδων

Ποδάρας Δημήτριος

Σαρρής Νικόλαος