Θέσεις ΠΟΕΕΚ-Ι επί του Σχεδίου νόμου ‘ Έρευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις’

ΘΕΜΑ:  Θέσεις ΠΟΕΕΚ-Ι επί του Σχεδίου νόμου  ‘ Έρευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις’

Το κατατεθέν νομοσχέδιο δεν προτείνει κανένα ορθολογικό και υλοποιήσιμο μέτρο για την οργάνωση, τη διακυβέρνηση και την εν γένει λειτουργία του εθνικού ερευνητικού ιστού που προάγει την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας. Με τις επί μέρους διατάξεις που προβλέπει ωθεί στην απορρύθμιση του ερευνητικού χώρου και την ιδιωτικοποίηση της έρευνας. Για τους λόγους αυτούς  ζητούμε την άμεση απόσυρσή του.

Δείτε το κείμενο σε μορφή pdf


Ειδικότερα το παρόν κατατεθέν νομοσχέδιο:

 

  1. Είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που είχε προταθεί και επί του οποίου είχε γίνει η σχετική δημόσια διαβούλευση (Δεκέμβριος 2013), ενώ δεν διατηρούνται οι βασικές αρχές του νόμου 1514/85 όπως είχε αρχικά δεσμευθεί η ΓΓΕΤ

 

  1. Καταργεί τους υφιστάμενους οργανισμούς των Ερευνητικών Κέντρων, αποδομεί και απορρυθμίζει τις εργασιακές σχέσεις του προσωπικού των Ερευνητικών Κέντρων, δεν διασφαλίζει το υφιστάμενο προσωπικό μη περιλαμβάνοντας μεταβατικές διατάξεις που αφορούν την τύχη του και την εξέλιξή του.

 

  1. Η αρχική αιτιολογική έκθεση που το συνοδεύει διακρίνεται από προχειρότητα, ανακολουθία με το κείμενο και τα άρθρα του, ενώ η διορθωθείσα εμπεριέχει αρκετά λάθη και παραλείψεις.

 

  1. Αφαιρεί τον έλεγχο του Κοινοβουλίου, και μεταβιβάζει στην εκτελεστική λειτουργία την απόφαση επί της σύστασης συγχώνευσης, κατάργησης των ερευνητικών κέντρων.

 

  1. Δεν διασφαλίζει την δημόσια χρηματοδότηση των κέντρων που περιλαμβάνει μισθούς, έξοδα λειτουργίας και συντήρησης/ανάπτυξης των εθνικών υποδομών τους.

 

  1. Στρέφεται μονομερώς προς την καινοτομία απαξιώνοντας την βασική έρευνα, μη προβλέποντας τη συνέργεια μεταξύ ΑΕΙ –ΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων και ως εκ τούτου δεν επιδιώκει την συγκρότηση ενιαίου χώρου εκπαίδευσης και έρευνας.

 

  1. Η Εθνική Στρατηγική Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας δεν συνοδεύεται από την απαραίτητη διάθεση πόρων αποδυναμώνοντας στην ουσία την υλοποίησή της.

 

  1. Υποβαθμίζει το ΕΣΕΤ μεταβιβάζοντας αρμοδιότητες στην νέα ΓΓΕΚ.

 

 

Για το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Ε.Κ-Ι.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *