Νομοθεσία

  • ΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
    • Νὀμος για την έρευνα (Ν4386-2016) [pdf]
    • Νὀμος για την έρευνα (Ν4310-2014) [pdf]

 

  • Nόμος 4957/2022 [pdf]
  • Νόμος 4763/2020 [pdf]