ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6ΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Π.Ο.Ε.Ε.Κ.- Ι.

Στο παρόν άρθρο επισυνάπτεται το πρόγραμμα του 6ου Τακτικού Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Ερευνητικά Κέντρα και Ιδρύματα -ΠΟΕΕΚ-Ι, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Δημόκριτου στις 24 και 25 Νοεμβρίου 2022.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ – ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.Ε.Κ.- Ι)

Απόφ.Μονομελούς Πρώτ.Αθηνών 12/2002,αυξ.αριθ.5306

Έδρα:Ε.Κ.Κ.Ε, Κρατίνου 9 Τ.Κ 10552, ( Μέλος Α.Δ.Ε.Δ.Υ )

Πρόεδρος: κιν: 6976969362, e-mail: mstef@hcmr.gr,  Γεν. Γραμ: κιν: 6974-863834, e-mail: dimitris@hcmr.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6ΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Π.Ο.Ε.Ε.Κ.- Ι.

 

Τόπος διεξαγωγής Συνεδρίου: Συνεδριακό Κέντρο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

 

 Πέμπτη 24 Noεμβρίου 2022

09:00-09:30  Προσέλευση – Διαπίστευση αντιπροσώπων

09.30-10.30  Έναρξη Συνεδρίου – Χαιρετισμοί προσκεκλημένων

10.30-11.00   Διαπίστωση απαρτίας – Εκλογή Προεδρείου και Εφορευτικής Επιτροπής Συνεδρίου-

                      Διοικητικός – οικονομικός απολογισμός

11.00-12.00   Ομιλίες αντιπροσώπων

12.00-12.30   Διάλειμμα-καφές

12.30-14.30   Συνέχεια ομιλιών αντιπροσώπων – Ψηφοφορίες

14.30 Λήξη εργασιών Συνεδρίου

   Παρασκευή 25 Noεμβρίου 2022

10:00-14:00  Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Γενικού Συμβουλίου,

                      Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπου στην ΑΔΕΔΥ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *