Συνεχίζεται η εκβιαστική απαίτηση δεδουλευμένων από το ΙΚΥ – Στήριξη της κινητοποίησης του ΣΕΕΕΗ, Τετάρτη 15 Νοεμβρίου

Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕΕΚ-Ι συνεχίζει να στηρίζει τις κινητοποιήσεις σωματείων και συλλογικοτήτων στο χώρο της Έρευνας και της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που αντιτίθενται στις  απαράδεκτες απαιτήσεις από πλευράς ΙΚΥ για επιστροφή δεδουλευμένων πολλών μηνών ή και χρόνων από υπότροφους υποψήφιους/ες διδάκτορες. Οι απαράδεκτες απαιτήσεις από πλευράς ΙΚΥ εδράζονται στον εντελώς παραμορφωτικό και ξένο και ως προς την ερευνητική διαδικασία κανονισμό του, ο οποίος ταυτίζει το παραδοτέο της υποτροφίας με την υποστήριξη της διδακτορικής  διατριβής.

Όπως έχουμε τονίσει και στο παρελθόν, τόσο στην εκτέλεση διδακτορικών διατριβών όσο και στη μεταδιδακτορική έρευνα, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτοί όροι που θέτουν χρηματοδοτικές πηγές χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές συνθήκες της έρευνας, τους αντικειμενικούς χρόνους εκτέλεσης των έργων, τις ακαδημαϊκές διαδικασίες, τις δυσκολίες και κακοτυχίες που μπορεί να έχει μια ερευνητική διατριβή κατά την υλοποίησή της. Τα σοβαρά αυτά ζητήματα τέθηκαν από πλευράς ΠΟΕΕΚ-Ι στην 156η Σύνοδο Προέδρων ΕΚ & ΤΦ, στις 19/6/2023, κατά την οποία υπήρξε η κοινή πεποίθηση πως οι απαιτήσεις του ΙΚΥ πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να αποσυνδεθεί η υποστήριξη των διδακτορικών διατριβών από τα παραδοτέα των έργων.

Εντούτοις, από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, το οποίο είναι και το αρμόδιο υπουργείο παρέμβασης προς το ΙΚΥ, δεν υπάρχει καμία σχετική πρωτοβουλία, με αποτέλεσμα το ΙΚΥ να στέλνει απειλητικά μηνύματα για «αναζήτηση των ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντα», και να ενημερώνει για την άμεση παύση των διαδικασιών σε όλα τα συμμετέχοντα άτομα στα προγράμματα των Ώριμων Διδακτορικών και του Β’ Κύκλου.

Σχετικά με το σοβαρό αυτό θέμα, η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ερευνητών/τριών Εργαζομένων στην Έρευνα Ηρακλείου (ΣΕΕΕΗ) πήρε απόφαση για στάση εργασίας την Τετάρτη 15/11, 10.00-13.00, με πρωινή κινητοποίηση και συγκέντρωση στις 11.00 στην πλατεία Ελευθερίας (Περιφέρεια), την οποία και στηρίζουμε ως ΠΟΕΕΚ-Ι.

Συνημμένο, το κάλεσμα.

Για το Γενικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ερευνητικών Κέντρων και Ιδρυμάτων
Ο Πρόεδρος του ΓΣ     Η Γενική Γραμματέας του ΓΣ
Δημήτρης Κάσσης             Κατερίνα Σεβαστού
dkassis@hcmr.gr                sevastou@hcmr.gr
6944335788                            6936677077

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *