Δελτίο Τύπου-Θέσεις Π.Ο.Ε.Ε.Κ.-Ι. για υπαγωγή του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), το πρώτο Ερευνητικό Κέντρο στη νεότερη Ελλάδα, συστάθηκε το 1842 και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δημόσιους ερευνητικούς φορείς της χώρας. Εκπονεί βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και υλοποιεί εμβληματικές δράσεις σε εγχώριο, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Το ΕΑΑ αποτελείται από τρία Ινστιτούτα με διακριτά αλλά και αλληλοσυμπληρούμενα ερευνητικά πεδία: α) το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής και Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης, β) το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης, και γ) το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Το ΕΑΑ διεξάγει υψηλού επιπέδου επιστημονική έρευνα, που κατά κύριο λόγο χρηματοδοτείται μέσω της υλοποίησης διεθνών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων. Οι ερευνητικές υποδομές του ΕΑΑ, δηλαδή τα εργαστήρια, οι σύγχρονες τεχνολογίες, οι μετρητικοί σταθμοί προμηθεύονται και συντηρούνται από ερευνητικά προγράμματα, ενώ η κρατική χρηματοδότηση αρκεί μόνο για την κάλυψη του μισθολογικού κόστους του μόνιμου προσωπικού του, ήτοι για το 40% περίπου του ανθρώπινου δυναμικού του! Αποτελεί, τελικά, ένα δημόσιο Ερευνητικό Κέντρο που αναγκάζεται να αυτοχρηματοδοτείται για να προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες στη χώρα, να εκπονεί μελέτες, να πληροφορεί και να υποστηρίζει την Πολιτεία, τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, το ευρύ κοινό.

Βάσει αυτών, η ελληνική κοινωνία θα περίμενε από την Πολιτεία να στηρίξει το σημαντικό αυτό φορέα. Όπως θα περίμενε παρεμβάσεις για την προώθηση της έρευνας στα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας, τα οποία μέσα σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, σχεδόν ντροπής για ευρωπαϊκή χώρα, παλεύουν για την επιβίωσή τους. Αντιθέτως, εδώ και δύο μήνες η ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα παρακολουθεί εμβρόντητη το εγχείρημα αμφισβήτησης και χειραγώγησης του ΕΑΑ από την κυβέρνηση, η οποία, εμφανώς ενοχλημένη από την αυτοτελή παρουσία του, ως οφείλει, στη δημόσια συζήτηση, ουσιαστικά επιχειρεί να καλύψει τις ευθύνες της στον τομέα της πολιτικής προστασίας και να φιμώσει όσους δεν μπορούν να επικυρώσουν τα αφηγήματα που υιοθετεί ως άλλοθι για τις αποτυχημένες πρακτικές της.

Φτάνουμε, λοιπόν, σήμερα να εισάγεται Σ/Ν για την «αναδιάρθρωση της Πολιτικής Προστασίας» και με ένα λιτό άρθρο (Άρθρο 19 Μεταφορά Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας), η Κυβέρνηση σπεύδει να αποσπάσει ένα από τα μεγαλύτερα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας!

Χωρίς καμία μελέτη, σχεδιασμό, διαβούλευση για ένα τόσο σοβαρό θέμα με τους αρμόδιους φορείς! Χωρίς να έχει προηγηθεί συζήτηση με τη Διοίκηση, τους επιστήμονες και εργαζόμενους στο ΕΑΑ! Παρά την αρνητική θέση του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ), της Συνόδου Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων και Τεχνολογικών Φορέων, των Συλλόγων Εργαζομένων και Ερευνητών στο ΕΑΑ και σε άλλα Ερευνητικά Κέντρα, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων σε Ερευνητικά Κέντρα και Ιδρύματα, της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών, πλήθους Ακαδημαϊκών, και άλλων.

Χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν ότι η μεγάλη πλειονότητα των επιστημονικών δραστηριοτήτων και ερευνητικών θεματικών του ΕΑΑ, όπως Κοσμολογία, Αστροφυσική, Αστρονομία, Πλανητική Φυσική, Ηλιακή Φυσική, Μαγνητόσφαιρα, Ιονόσφαιρα, Τηλεπισκόπηση, κ.ά., δεν αφορούν στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ότι ακόμα κι οι συναφείς με την Πολιτική Προστασία δραστηριότητες του ΕΑΑ δεν υπερβαίνουν το 15% των συνολικών δραστηριοτήτων του, με το μόνιμο επιστημονικό προσωπικό που ασχολείται με αυτές να μην υπερβαίνει το 10–15% του συνολικού επιστημονικού προσωπικού του Φορέα.

Χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν το ειδικό νομικό πλαίσιο που διέπει την έρευνα στην υλοποίηση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων, αλλά και τη λειτουργία του ιδιαίτερου περιβάλλοντος των Ερευνητικών Κέντρων, και την ως εκ τούτων αναγκαιότητα να υπάγονται τα ερευνητικά κέντρα στη ΓΓΕΚ, την αρμόδια αρχή για την υποστήριξη της ερευνητικής διαδικασίας και τη θεσμική λειτουργία των Ερευνητικών Κέντρων.

Χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν η μεγάλη αναστάτωση που θα προκαλέσει στην υλοποίηση διεθνών επιστημονικών συνεργασιών (με ΝΑSA, ESA, κ.ά.), και στις συμμετοχές σε παγκόσμια μοναδικά πειράματα με πανευρωπαϊκές πρωτιές και με διεθνή βραβεία.

Αψηφώντας κάθε έννοια ακαδημαϊκής ελευθερίας ενός επιστημονικού ερευνητικού φορέα που διέπεται υπό το καθεστώς ιδιαίτερης συνταγματικής προστασίας του άρθρου 16 παρ. 1 του Συντάγματος περί κατοχύρωσης της ελευθερίας της επιστήμης και της έρευνας.

Αγνοώντας την ευρωπαϊκή και διεθνή πραγματικότητα, στην οποία δε νοείται κατακερματισμένη έρευνα, αποκομμένη από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, και πολύ περισσότερο, δε νοούνται ερευνητικοί–ακαδημαϊκοί φορείς κάτω από δομές τύπου Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας. Αξίζει να επισημανθεί πως όλα τα Αστεροσκοπεία της Ευρώπης, εάν δεν είναι ανεξάρτητοι ακαδημαϊκοί οργανισμοί, είτε εποπτεύονται από υπουργεία έρευνας και εκπαίδευσης, είτε εντάσσονται σε πανεπιστημιακές δομές.

Ποια είναι συνεπώς η πραγματική ανάγκη που ωθεί την Κυβέρνηση σε μια τέτοια κίνηση; Τι περισσότερο θα μπορούσε να προσφέρει το ΕΑΑ στην Πολιτική Προστασία κάτω από την εποπτεία της, που δεν μπορεί να το παρέχει με το ισχύον πλαίσιο μέσω μνημονίων συνεργασίας και προγραμματικές δεσμευτικές συμφωνίες; Μήπως ως υπο-ϋπηρεσία του ΥΚΚΠΠ θα αυξηθεί ο προϋπολογισμός του, θα αναβαθμιστούν οι υποδομές του και οι υπηρεσίες του;

Τίποτα από όλα αυτά δεν πρόκειται να συμβεί παρά μόνο η φίμωση του ΕΑΑ, η περαιτέρω συρρίκνωσή του, και η μεθόδευση για διάλυση του ερευνητικού ιστού της χώρας με αρνητικές συνέπειες στις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων, στα πλαίσια μιας κοντόφθαλμης πολιτικής αντίληψης που φαίνεται να αγνοεί ή να απαξιώνει θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας στην έρευνα και την αποστολή των ερευνητικών κέντρων στη χώρα μας.

Η Π.Ο.Ε.Ε.Κ.-Ι. εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή της με την επιχειρούμενη υπαγωγή του ΕΑΑ στην Πολιτική Προστασία και απαιτεί την απόσυρση του άρθρου 19 από το εν λόγω νομοσχέδιο.

Για το Γ. Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ερευνητικών Κέντρων και Ιδρυμάτων

Ο Πρόεδρος του ΓΣ     Η Γενική Γραμματέας του ΓΣ


Βρείτε εδώ το δελτίο τύπου σε μορφή pdf.

Ανακοίνωση για τα 50 Χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου

Φέτος συμπληρώνεται μισός αιώνας από τον ιστορικό Νοέμβρη του 1973, το Νοέμβρη της εξέγερσης του Πολυτεχνείου ενάντια στη Χούντα των συνταγματαρχών και στον Αμερικανο-ΝΑΤΟικό ιμπεριαλισμό. Μία εξέγερση που παραμένει χαραγμένη στη συλλογική μνήμη του λαού μας και δίνει διαχρονικά νόημα και σημασία στους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες για ελευθερία και λαϊκή κυριαρχία από τη μεταπολίτευση έως σήμερα.

Τα τελευταία χρόνια, τα συνθήματα του Πολυτεχνείου όχι μόνο εξακολουθούν να παραμένουν επίκαιρα αλλά, δυστυχώς, γίνονται ολοένα και πιο επιτακτικά. Το «Ψωμί, Παιδεία», που αντηχούσε το ’73 φαντάζει τρομακτικά επίκαιρο και σήμερα που ο λαός δέχεται ολομέτωπη επίθεση με αυξήσεις του κόστους διαβίωσης, διάλυση του δημόσιου συστήματος υγείας, συρρίκνωση της δημόσιας παιδείας και έρευνας, υποβάθμιση των δομών κοινωνικής μέριμνας, του πολιτισμού, του περιβάλλοντος.

Αλλά και τα τότε συνθήματα για την «Ελευθερία» του λαού, για το «Θάνατο στο Φασισμό και τον Ιμπεριαλισμό», δεν είναι λιγότερο επίκαιρα σήμερα. Παραμένουν τα συνθήματα της κοινωνίας ενάντια στην κρατική καταστολή που διαρκώς αναβαθμίζεται σε υποδομές και μεθόδους, στις παρακολουθήσεις, στην αστυνομική βία. Ενάντια στο ρατσισμό, στο φασισμό και στην ξενοφοβία. Ενάντια στον πόλεμο και στις απάνθρωπες μαζικές σφαγές αμάχων στη Γάζα, για τις οποίες η Κυβέρνηση εκθέτει τον Ελληνικό λαό με τη στάση της στον ΟΗΕ και τασσόμενη υπέρ των  φιλοπόλεμων σχεδίων της ισραηλινής κυβέρνησης.

Αν υπάρχει σωστή πλευρά της ιστορίας, αυτή είναι πάντα με τους καταπιεσμένους, με εκείνους που παλεύουν για επιβίωση, και ποτέ με τους εκμεταλλευτές. Είναι πάντα με τους λαούς που αγωνίζονται για ανεξαρτησία και αξιοπρέπεια, και όχι με τους ισχυρούς και τους δυνάστες. Είναι με το Πολυτεχνείο και τους συλλογικούς αγώνες, του τότε, του τώρα, του μέλλοντος.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, εκατοντάδες σωματεία, πολιτικές και κοινωνικές συλλογικότητες ανά την Ελλάδα θα τιμήσουμε την επέτειο του Πολυτεχνείου μαζί με δεκάδες χιλιάδες κόσμο.

Η Πανελλήνιος Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Ερευνητικά Κέντρα και Ιδρύματα καλεί τα μέλη της να συμμετάσχουν μαζικά και αγωνιστικά στις 3ημερες εκδηλώσεις μνήμης για τα 50 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου και στις απογευματινές πορείες της Παρασκευής, 17 Νοεμβρίου, σε Αθήνα (Πλατεία Κλαυθμώνος, 16.30) και Ηράκλειο (Πλατεία Ελευθερίας, 18.00).

ΓΙΑΤI ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟ ΔΙΔAΣΚΕΙ OΤΙ Η ΙΣΤΟΡIΑ ΓΡAΦΕΤΑΙ ΜΕ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΛAO ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ

 

To Γενικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ερευνητικών Κέντρων και Ιδρυμάτων

Συνεχίζεται η εκβιαστική απαίτηση δεδουλευμένων από το ΙΚΥ – Στήριξη της κινητοποίησης του ΣΕΕΕΗ, Τετάρτη 15 Νοεμβρίου

Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕΕΚ-Ι συνεχίζει να στηρίζει τις κινητοποιήσεις σωματείων και συλλογικοτήτων στο χώρο της Έρευνας και της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που αντιτίθενται στις  απαράδεκτες απαιτήσεις από πλευράς ΙΚΥ για επιστροφή δεδουλευμένων πολλών μηνών ή και χρόνων από υπότροφους υποψήφιους/ες διδάκτορες. Οι απαράδεκτες απαιτήσεις από πλευράς ΙΚΥ εδράζονται στον εντελώς παραμορφωτικό και ξένο και ως προς την ερευνητική διαδικασία κανονισμό του, ο οποίος ταυτίζει το παραδοτέο της υποτροφίας με την υποστήριξη της διδακτορικής  διατριβής.

Όπως έχουμε τονίσει και στο παρελθόν, τόσο στην εκτέλεση διδακτορικών διατριβών όσο και στη μεταδιδακτορική έρευνα, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτοί όροι που θέτουν χρηματοδοτικές πηγές χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές συνθήκες της έρευνας, τους αντικειμενικούς χρόνους εκτέλεσης των έργων, τις ακαδημαϊκές διαδικασίες, τις δυσκολίες και κακοτυχίες που μπορεί να έχει μια ερευνητική διατριβή κατά την υλοποίησή της. Τα σοβαρά αυτά ζητήματα τέθηκαν από πλευράς ΠΟΕΕΚ-Ι στην 156η Σύνοδο Προέδρων ΕΚ & ΤΦ, στις 19/6/2023, κατά την οποία υπήρξε η κοινή πεποίθηση πως οι απαιτήσεις του ΙΚΥ πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να αποσυνδεθεί η υποστήριξη των διδακτορικών διατριβών από τα παραδοτέα των έργων.

Εντούτοις, από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, το οποίο είναι και το αρμόδιο υπουργείο παρέμβασης προς το ΙΚΥ, δεν υπάρχει καμία σχετική πρωτοβουλία, με αποτέλεσμα το ΙΚΥ να στέλνει απειλητικά μηνύματα για «αναζήτηση των ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντα», και να ενημερώνει για την άμεση παύση των διαδικασιών σε όλα τα συμμετέχοντα άτομα στα προγράμματα των Ώριμων Διδακτορικών και του Β’ Κύκλου.

Σχετικά με το σοβαρό αυτό θέμα, η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ερευνητών/τριών Εργαζομένων στην Έρευνα Ηρακλείου (ΣΕΕΕΗ) πήρε απόφαση για στάση εργασίας την Τετάρτη 15/11, 10.00-13.00, με πρωινή κινητοποίηση και συγκέντρωση στις 11.00 στην πλατεία Ελευθερίας (Περιφέρεια), την οποία και στηρίζουμε ως ΠΟΕΕΚ-Ι.

Συνημμένο, το κάλεσμα.

Για το Γενικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ερευνητικών Κέντρων και Ιδρυμάτων
Ο Πρόεδρος του ΓΣ     Η Γενική Γραμματέας του ΓΣ
Δημήτρης Κάσσης             Κατερίνα Σεβαστού
dkassis@hcmr.gr                sevastou@hcmr.gr
6944335788                            6936677077

Αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό

Για ακόμη μία φορά, τις τελευταίες εβδομάδες γινόμαστε μάρτυρες επίθεσης και εξόντωσης ενός λαού, ο οποίος για περισσότερο από έναν αιώνα εκδιώκεται μεθοδικά από τα σπίτια και την πατρίδα του. Το τεράστιο πρόβλημα που δημιουργήθηκε στην περιοχή ως απόηχος αποικιακών πολιτικών, αναζωπυρώνει τη σύγκρουση Ισραήλ–Παλαιστίνης διαρκώς, έχοντας μετατρέψει τις τελευταίες δεκαετίες τη μικρή γεωγραφική περιοχή της Λωρίδας της Γάζας στο μεγαλύτερο στρατόπεδο συγκέντρωσης στον κόσμο.

Ξεχνώντας ότι εκπροσωπεί τον λαό που έχει υποστεί την πιο βάναυση και μεθοδική γενοκτονία της ανθρώπινης Ιστορίας στο Ολοκαύτωμα κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, το ισραηλινό κράτος εμφανίζεται σήμερα στο ρόλο του θύτη, με κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμούς, θεσμούς και ενώσεις σε ρόλο αμήχανων παρατηρητών θανατηφόρων επιθέσεων και πολύνεκρων χτυπημάτων σε άμαχο πληθυσμό και περιοχές. Παραμένουν καθημερινά, στην καλύτερη περίπτωση, απλοί θεατές απέναντι σε μία πολιτική που πυροδοτεί την οργισμένη αντίδραση ενός λαού σε ομηρία, ενός λαού που εξοντώνεται καθημερινά και προσπαθεί να επιβιώσει. Σιωπούν απέναντι σε μία πολιτική που αν συνεχιστεί θα οδηγήσει νομοτελειακά σε εξαφάνιση του παλαιστινιακού λαού.

Η κυβέρνηση στην Ελλάδα, δηλώνοντας σύμμαχος του Ισραήλ, έχοντας αναγάγει τη βάναυση πολιτική του Ισραήλ σε βάρος του παλαιστινιακού λαού σε «δικαίωμα αυτοάμυνας», υπερβαίνει σε ζήλο ακόμα και την παραμορφωτική θέση των ίσων αποστάσεων που επικαλείται η ΕΕ. Χωρίς καμία αναφορά στο γεγονός ότι επί δεκαετίες καταστρατηγούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το Διεθνές Δίκαιο στην περιοχή, χρησιμοποιεί ακόμη και το χαρτί του κινδύνου αναβίωσης της ισλαμικής τρομοκρατίας, ως άλλοθι για τη συμμετοχή της χώρας μας στην πολεμική βοήθεια υπέρ του Ισραήλ.

Οι εξελίξεις όμως των τελευταίων ημερών και ιδιαίτερα ο βομβαρδισμός του νοσοκομείου στη Γάζα, την Τρίτη, 17 Οκτωβρίου, εξώθησαν στους δρόμους λαούς σε όλο τον κόσμο. Παρά την εμφανή μεροληψία των μέσων ενημέρωσης και την προσπάθεια να εμφανίσουν ως τρομοκρατία το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού σε αντίσταση απέναντι στην ισραηλινή κατοχή, ο ελληνικός λαός έδειξε τη βαθιά αλληλεγγύη του σε έναν λαό που προσπαθεί να ορθώσει το ανάστημά του.

Η Π.Ο.Ε.Ε.Κ.–Ι. ενώνει τις δυνάμεις με όλα τα αλληλέγγυα σωματεία και οργανώσεις και στέκεται στο πλευρό του λαού της Παλαιστίνης. Απαιτούμε την άμεση διακοπή κάθε στρατιωτικής, πολιτικής και οικονομικής βοήθειας στην κυβέρνηση του Ισραήλ και την άμεση μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στις παλαιστινιακές κοινότητες.

Για το Γενικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ερευνητικών Κέντρων και Ιδρυμάτων

Ο Πρόεδρος του ΓΣ             Η Γενική Γραμματέας του ΓΣ
Δημήτρης Κάσσης                      Κατερίνα Σεβαστού
dkassis@hcmr.gr                         sevastou@hcmr.gr
6944335788                                    6936677077

Η δημόσια έρευνα στο στόχαστρο – Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών να παραμείνει στην υπηρεσία της κοινωνίας

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ – ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (Π.Ο.Ε.Ε.Κ.–Ι.)
Απόφ. Μονομελούς Πρωτ. Αθηνών 12/2002, αυξ. αριθ. 5306
Έδρα: Αθήνα, Κρατίνου 9 και Αθηνάς, ΤΚ 10552
(Μέλος Α.Δ.Ε.Δ.Υ )
Email: info@poeek-i.gr Ιστότοπος: http://www.poeek-i.gr/

Αθήνα, 29/09/2023
Αρ.Πρωτ.: 22/29.09.2023

Δελτίο Τύπου

Η δημόσια έρευνα στο στόχαστρο
Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών να παραμείνει στην υπηρεσία της κοινωνίας

Πριν μερικές εβδομάδες, πάνω από ένα εκατομμύριο στρέμματα γης, συμπεριλαμβανομένου του πολύτιμου Δάσους της Δαδιάς που αποτελεί εθνικό δρυμό και προστατευόμενο βιότοπο Natura, καταστράφηκαν από πυρκαγιές.

Μερικές μέρες αργότερα, η κακοκαιρία Daniel, με επίκεντρο τη Θεσσαλία, σάρωσε την Ελλάδα και βύθισε στις λάσπες μεγάλες περιοχές σε Πήλιο και θεσσαλικό κάμπο. Νέο χτύπημα σε αυτές τις περιοχές, όπως και στη Βόρεια Εύβοια, που επί ημέρες καιγόταν πριν μόλις δύο χρόνια, ζούμε αυτή τη στιγμή με την κακοκαιρία Elias. Τα γεγονότα αυτά έχουν προκαλέσει τραγικές απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, τεράστιες υλικές ζημιές και ανυπολόγιστη καταστροφή στην πρωτογενή παραγωγή. Όπως είναι φυσικό, τέτοιας έκτασης και έντασης καταστροφές προκαλούν οργή στους πολίτες και εγείρουν σοβαρά ερωτήματα όσον αφορά στην ετοιμότητα και προετοιμασία των υπεύθυνων κρατικών υπηρεσιών και των αρμόδιων δομών της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπισή τους. Φαίνεται πως για άλλη μία φορά, οι ελλείψεις στον κρίσιμο τομέα της πολιτικής προστασίας οφείλονται σε μια νοοτροπία που αντιλαμβάνεται τις ανάγκες των πολλών μόνο ως κόστος που δεν εξυπηρετεί τη λογική του οφέλους.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), το αρχαιότερο ερευνητικό ίδρυμα στη χώρα μας, εργάζεται από τη σύστασή του μέχρι σήμερα στην αιχμή της διεθνούς έρευνας. Δημοσιεύει συστηματικά εργασίες σε  επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους, παράγει καινοτόμες επιστημονικές μελέτες, επικοινωνεί την επιστημονική γνώση και τον ορθό τρόπο σκέψης στο ευρύ κοινό, και παρέχει σημαντικές υπηρεσίες προς την κοινωνία, διαθέσιμες για τη χρήση τους από την Πολιτεία. Σε αυτό το πλαίσιο, το ΕΑΑ κάνοντας χρήση σύγχρονων εργαλείων και τεχνολογικών προσεγγίσεων προειδοποίησε έγκαιρα και έγκυρα τους αρμόδιους κρατικούς φορείς γι’ αυτά τα φαινόμενα και ακολούθως απεικόνισε με ακρίβεια την έκταση των καταστροφών, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες στην  Πολιτεία.

Ωστόσο, και προς έκπληξη όλων μας, κυβερνητικά στελέχη όχι μόνο δε χρησιμοποίησαν τις διαθέσιμες πληροφορίες και προβλέψεις για να αντιμετωπίσουν τις δύσκολες καταστάσεις με αποφασιστικότητα και υπευθυνότητα, αντιθέτως, προτίμησαν να επιτεθούν στο ΕΑΑ κατηγορώντας το ευθέως για πολιτικοποίηση και αμφισβητώντας την αξιοπιστία των επιστημόνων του. Τη στάση αυτή επιστέγασαν πρωθυπουργικές αναγγελίες για την προσάρτηση του ΕΑΑ στη Πολιτική Προστασία!

Οι κατηγορίες για το ΕΑΑ είναι εμφανώς αβάσιμες και εντελώς ατεκμηρίωτες. Η διοίκηση του ΕΑΑ απάντησε άμεσα με επιστημονικά επιχειρήματα που υποστηρίζουν την ακρίβεια των παρατηρήσεων και τη σοβαρότητα της κατάστασης. Όσον αφορά στο θέμα της προσάρτησης του ΕΑΑ στην Πολιτική Προστασία, την απάντηση έδωσαν με τον προσήκοντα τρόπο ο Πρόεδρος και το ΔΣ του ΕΑΑ. Να υπογραμμίσουμε ότι το ΕΑΑ εποπτεύεται εδώ και δεκαετίες από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και στο πλαίσιο αυτό η συνεργασία με την Πολιτεία υπήρξε ανέκαθεν άψογη. Προς τι λοιπόν αυτή η προτεινόμενη μεταφορά του ΕΑΑ και αλλαγή της εποπτεύουσας αρχής;

Οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι στα ερευνητικά κέντρα της χώρας πιστεύουμε ότι πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αντιμετωπίσουμε την καταστροφή του περιβάλλοντος και να  αναζητήσουμε λύσεις για την προστασία της γης και των πόρων της. Σε αυτό το πλαίσιο, καλούμε την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της σε συνεργασία με τον επιστημονικό κόσμο και όχι απέναντι από αυτόν.

Το επιστημονικό προσωπικό των Ερευνητικών Φορέων της χώρας ασκεί το έργο του με αφοσίωση, επαγγελματισμό και προσήλωση στην επιστημονική μέθοδο. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την  επιστημονική έρευνα προφανώς πρέπει να δοκιμάζονται και να επαληθεύονται διαρκώς. Δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση, όμως, να αμφισβητούνται και να αφορίζονται από κυβερνητικά/πολιτικά πρόσωπα, επειδή απλά δεν εξυπηρετούν συγκεκριμένα αφηγήματα. Τέτοια φαινόμενα προβάλλουν ανησυχητικά όταν εκπορεύονται από την εκτελεστική εξουσία.

Το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Ε.Κ.-Ι. εκφράζει την υποστήριξή του στην επιστημονική και κοινωνική αποστολή του ΕΑΑ και καταδικάζει κάθε προσπάθεια χειραγώγησής του. Προασπίζουμε  τη δημόσια έρευνα, την επιστημονική μέθοδο και την ακαδημαϊκή ελευθερία που υπηρετούνται και κοινωνούνται με συνέπεια από την ερευνητική κοινότητα. Υπερασπιζόμαστε τον εξαιρετικά σημαντικό ρόλο των δημόσιων  ερευνητικών Κέντρων για την ενημέρωση, προστασία και εξέλιξη της κοινωνίας.

Για το Γενικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ερευνητικών Κέντρων και Ιδρυμάτων|

Ο Πρόεδρος του ΓΣ                   Η Γενική Γραμματέας του ΓΣ
Δημήτρης Κάσσης                            Κατερίνα Σεβαστού

 


Βρείτε το δελτίο τύπου σε μορφή αρχείου pdf εδώ.

Συμμετοχή της ΠΟΕΕΚ-Ι στη διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων και της οικογένειας»

Την Τρίτη το απόγευμα έκλεισε η διαβούλευση του ιδιαιτέρως προβεβλημένου νομοσχεδίου της νέας κυβέρνησης, το οποίο αφορά, μεταξύ άλλων, στο Ενιαίο και στα Ειδικά Μισθολόγια του Δημοσίου.

Το ΓΣ της ΠΟΕΕΚ-Ι συμμετείχε στη διαβούλευση με συγκεκριμένα σχόλια επί άρθρων, τα οποία μπορείτε να δείτε μέσω των ακόλουθων συνδέσμων:

http://www.opengov.gr/minfin/?p=11845&cpage=4#comment-33005
http://www.opengov.gr/minfin/?p=11842&cpage=2#comment-33012
http://www.opengov.gr/minfin/?p=11839&cpage=1#comment-33006
http://www.opengov.gr/minfin/?p=11838&cpage=1#comment-33007
http://www.opengov.gr/minfin/?p=11835&cpage=1#comment-33008

Με το λεγόμενο «νέο μισθολόγιο» των Δημοσίων Υπαλλήλων που θα τεθεί σε ισχύ το ερχόμενο έτος, οι αυξήσεις υπολογίζεται ότι δε θα ξεπερνούν τα 50 ευρώ καθαρά μηνιαίως, με μία προσαύξηση στην οικογενειακή παροχή κατά 15 ευρώ καθαρά για κάθε τέκνο. Αυτό μεταφράζεται σε περίπου 1,65 ευρώ και 0,5 ευρώ την ημέρα, αντίστοιχα, τη στιγμή που η ακρίβεια κι ο πληθωρισμός σαρώνουν τα εισοδήματα.

Οι αυξήσεις» που διαφημίζει η κυβέρνηση και τα κυρίαρχα ΜΜΕ κυμαίνονται στο 4 %, όταν μόνο το 2022, με τον πληθωρισμό στο 9,6 %, είχαμε ουσιαστικά μείωση του πραγματικού μισθού κατά 7,4 %. Επομένως, ακόμα και με αυτές τις αυξήσεις, με έναν πληθωρισμό που ξεπερνά το 7 % το πρώτο εξάμηνο του 2023, στην πραγματικότητα θα έχουμε μία μείωση του πραγματικού  εισοδήματος των μισθωτών κατά 3,6%. Αν λάβουμε επιπλέον υπόψη τις μισθολογικές περικοπές συνολικά για τα τελευταία 13 χρόνια μέσω όλων των μνημονιακών νομικών πλαισίων των προηγούμενων κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, η απώλεια εισοδήματος ανέρχεται σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο.

Στο κατατεθέν νομοσχέδιο, η κυβέρνηση διατηρεί τις περικοπές που έχουμε υποστεί όλα αυτά τα χρόνια, ενσωματώνοντας όλες τις περικοπές των τριών μνημονίων:
– Περικοπή 13ου και 14ου μισθού
– Κλοπή ενός Μισθολογικού Κλιμακίου (διετία 2016–17)
– Πολύ χαμηλό αφορολόγητο
– Κατάργηση σχεδόν όλων των επιδομάτων
– Επιβολή δυσβάσταχτων εισφορών και φόρων.

ΚΑΛΕΣΜΑ ΑΔΕΔΥ ΣΕ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
Εν όψει της ψήφισης του νομοσχεδίου την ερχόμενη Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023 από τη Βουλή, η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αποφάσισε την κήρυξη πανελλαδικής στάσης εργασίας την ίδια μέρα από τις 11.00 το πρωί μέχρι τη λήξη του ωραρίου με ταυτόγχρονη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11.30 πμ στο Υπουργείο Οικονομικών (Νίκης 5-7).

 

Στάση εργασίας την Τετάρτη 26 Ιουλίου, ώρα 11.00πμ μέχρι τη λήξη ωραρίου

 

Για το Γενικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ερευνητικών Κέντρων και Ιδρυμάτων
Ο Πρόεδρος του ΓΣ                                            Η Γενική Γραμματέας του ΓΣ
Δημήτρης Κάσσης                                              Κατερίνα Σεβαστού
dkassis@hcmr.gr                                                sevastou@hcmr.gr
6944335788                                                        6936677077

Στήριξη της απεργιακής κινητοποίησης του ΣΕΡΕΤΕ

Συνάδελφ@,

Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕΕΚ-Ι στηρίζει την απεργιακή κινητοποίηση που έχει εξαγγείλει το Πανελλαδικό Σωματείο Εργαζομένων στην Έρευνα και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΣΕΡΕΤΕ) και άλλα σωματεία στο χώρο της έρευνας για την Πέμπτη 15 Ιουνίου με ταυτόχρονη συγκέντρωση έξω από τη ΓΓΕΤ. Το πλέον επίμαχο ζήτημα είναι η απαίτηση από το ΙΚΥ να επιστραφούν δεδουλευμένα πολλών μηνών ή και χρόνων από υπότροφους υποψήφιους/ες διδάκτορες που δε θα ολοκληρώσουν τη διδακτορική τους διατριβή μέσα στο καθορισμένο και πιεστικό χρονοδιάγραμμα που το ίδιο έχει ορίσει αυθαίρετα, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές συνθήκες έρευνας, τους αντικειμενικούς χρόνους εκτέλεσης των έργων, και τις ακαδημαϊκές διαδικασίες. Αγνοώντας πλήρως τόσο τις δυσκολίες και κακοτυχίες που μπορεί να έχει ένα ερευνητικό έργο στην υλοποίησή του, όσο και τις εκκλήσεις των ωφελουμένων για μικρή παράταση ώστε να προλάβουν να ολοκληρώσουν. Μέσα στο δυσοίωνο παρόν και μέλλον που καλούνται να εργαστούν όλ@ στο χώρο της έρευνας, με ανασφαλή και επισφαλή εργασία, με ανύπαρκτα ωράρια, με εντατικοποίηση και ανταγωνισμό, με υποχρηματοδοτούμενα και υποστελεχωμένα ερευνητικά κέντρα, ένα ακόμα πλήγμα έρχεται να ταράξει το ήδη σε αναβρασμό ερευνητικό δυναμικό.

Την ίδια ώρα, οι εργαζόμεν@ στα ερευνητικά κέντρα παλεύουν για τα αυτονόητα και την καθολική εφαρμογή του άρθρου 61 του ν. 5019/2023, σε σχέση με την ελάχιστη υποχρεωτική 26ωρη παρουσία για το εν γένει ειδικό επιστημονικό – τεχνικό προσωπικό, τους ειδικούς τεχνικούς επιστήμονες με πτυχίο ΑΕΙ και τους τεχνολόγους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. Οι σύλλογοι και τα σωματεία των εργαζομένων στα ΕΚ έχουν αναδείξει αυτό το ζήτημα εδώ και καιρό. Το καθεστώς εργασίας εντός ενός στενού δημοσιοϋπαλληλικού χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης ημερησίως είναι τροχοπέδη για την ερευνητική δραστηριότητα και δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις πραγματικές ανάγκες των ΕΚ. Η συντονισμένη προσπάθεια εξαίρεσης των ΙΔΟΧ, οι οποίοι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των ΕΚ, την πολυπληθέστερη ομάδα προσωπικού, θα βρει μπροστά της τη συλλογική και δυναμική αντίδραση όλων των εργαζόμενων, των σωματείων και της ΠΟΕΕΚ-Ι.

Διεκδικούμε όλ@ μαζί τα δικαιώματά μας, απαιτούμε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, μισθούς, ασφάλιση και ωράριο.

Δείτε την ανακοίνωση του ΣΕΡΕΤΕ εδώ.

Για το Γενικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ερευνητικών Κέντρων και Ιδρυμάτων

Ο Πρόεδρος του ΓΣ       Η Γενική Γραμματέας του ΓΣ

Δημήτρης Κάσσης         Κατερίνα Σεβαστού

Κοινό Δελτίο Τύπου Π.Ο.Ε.Ε.Κ.-Ι. & Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ.

Αθήνα, 5 Μαΐου 2023

Κοινό Δελτίο Τύπου

Αντεργατικό κρεσέντο στα Ερευνητικά Κέντρα – Επιλεκτική εφαρμογή νόμου με διακρίσεις εις βάρος των επιστημόνων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Το Ειδικό Επιστημονικό – Τεχνικό Προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων διαχρονικά στην αφάνεια

Το εν γένει Ειδικό Επιστημονικό – Τεχνικό Προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων και Ιδρυμάτων (ΕΚ) αποτελεί την πολυπληθέστερη ομάδα προσωπικού των ΕΚ, την επιστημονική «ατμομηχανή» και το μέλλον των ερευνητικών φορέων της χώρας. Δυστυχώς, οι περισσότεροι εργαζόμενοι αυτής της κατηγορίας, αν και εκτελούν εξειδικευμένες επιστημονικές/τεχνικές εργασίες και υποστηρίζουν και συντονίζουν ερευνητικά έργα και προγράμματα, απασχολούνται με ελαστικές σχέσεις εργασίας, στην καλύτερη περίπτωση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ). Διαχρονικά, η Πολιτεία κι οι Διοικήσεις των ΕΚ επιλέγουν να διατηρούν αυτό το δυναμικό υποβαθμισμένο, χωρίς δυνατότητα ανάληψης επιτελικού ρόλου, καθηλωμένο σε πολύ χαμηλές αμοιβές, χωρίς τη δυνατότητα εξέλιξης και χωρίς κίνητρα. Επιπλέον, την προηγούμενη περίοδο, ιδιαίτερα μετά την ψήφιση του ν. 4386/2016, για το σύνολο των επιστημόνων και τεχνικών ίσχυσαν εκ διαμέτρου διαφορετικές εργασιακές συνθήκες σε σχέση με το ερευνητικό προσωπικό των ΕΚ για το οποίο, εκτός του ειδικού μισθολογίου, θεσπίστηκε η κατ’ ελάχιστον 20ωρη εβδομαδιαία παρουσία στις εγκαταστάσεις των φορέων, γεγονός που έδωσε και τη δυνατότητα αύξησης έως και 100 % του δηλωθέντος κόστους των ανθρωπομηνών τους στα ερευνητικά προγράμματα/έργα.

Οι αγώνες για άρση των αδικιών και η σημαντική εξέλιξη με το άρθρο 61 του ν. 5019/2023

Οι σύλλογοι και τα σωματεία των εργαζομένων στα ΕΚ ήταν οι μόνοι που αναδείκνυαν το σημαντικό αυτό ζήτημα. Υπογράμμιζαν πως το καθεστώς εργασίας εντός ενός στενού δημοσιοϋπαλληλικού χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης ημερησίως ήταν τροχοπέδη για την ερευνητική δραστηριότητα και δε θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τις πραγματικές ανάγκες των ΕΚ. Τόνιζαν πως η υποχρεωτική 40ωρη παρουσία καθιστούσε αδύνατο για τους εξειδικευμένους επιστήμονες να συμμετέχουν ή/και να συντονίζουν ερευνητικά έργα/προγράμματα, καθώς απαιτούνταν φύλλα χρονοχρέωσης τόσο στα συγχρηματοδοτούμενα όσο και στα Ευρωπαϊκά έργα, με εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες ως προς την υλοποίηση των έργων. Ταυτόχρονα, δεν υπήρχε η δυνατότητα να αμειφθεί το συγκεκριμένο προσωπικό για τις επιπλέον υπηρεσίες του σε προγράμματα/έργα. Μετά από διαρκείς πιέσεις, το αίτημα αλλαγής του καθεστώτος απασχόλησης, υιοθετούμενο και από τη Σύνοδο των Προέδρων των ΕΚ, υλοποιήθηκε εν μέρει από την Πολιτεία, χωρίς να περιλαμβάνει και τους διοικητικούς υπάλληλους. Έτσι, μόλις το Φεβρουάριο, με το άρθρο 61 του ν. 5019/2023 εισάγεται, εν τέλει, η ελάχιστη υποχρεωτική 26ωρη παρουσία για το εν γένει ειδικό επιστημονικό – τεχνικό προσωπικό, τους ειδικούς τεχνικούς επιστήμονες με πτυχίο ΑΕΙ και τους τεχνολόγους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι., με ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε θέματα υποδομής και υποστήριξης της έρευνας και τεχνολογίας.

Οι προσπάθειες για «πάγωμα» της ψηφισμένης διάταξης – Διακρίσεις με βάση τη σχέση εργασίας

Σχεδόν τρεις μήνες μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ, οι εργαζόμενοι στα ΕΚ γινόμαστε μάρτυρες ενός θεάτρου του παραλόγου, αφού οι ίδιοι οι Πρόεδροι των ΕΚ που ζητούσαν την τροπολογία αρνούνται τώρα να την εφαρμόσουν! Με προφάσεις δήθεν τεχνικών προβλημάτων και με κατευθυνόμενα ερωτήματα προς τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), Πρόεδροι και στελέχη των Διοικήσεων των Κέντρων επιχειρούν να «παγώσουν» το άρθρο 61 και προβαίνουν σε αυθαίρετες ερμηνείες σε μια προσπάθεια αποκλεισμού κάθε δυνατής κατηγορίας εργαζομένων από την εν λόγω ρύθμιση. Οι καθ’ ομολογία «τεράστιες πιέσεις» που ασκήθηκαν δεν μπορούν όμως να αποτελούν δικαιολογία για την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα κάτω από μία αυθαίρετη και χωρίς αιτιολόγηση «διευκρίνιση» που στάλθηκε προς τη Σύνοδο Προέδρων των ΕΚ. Μια «διευκρίνιση» εμφανώς αυθαίρετη και αυταρχική που επιβεβαιώνει τις υποψίες για προσπάθεια αποκλεισμού των ΙΔΟΧ επιστημόνων από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 61. Εύλογα πλέον προκύπτουν ερωτήματα σχετικά με τους πραγματικούς λόγους που επιχειρείται κάτι τέτοιο, ειδικά τη συγκεκριμένη, προεκλογική περίοδο και παρ’ όλες τις διαβεβαιώσεις από την ΓΓΕΚ, το Υπουργείο και νομικούς συμβούλους ότι κανένας διαχωρισμός ως προς τη σχέση εργασίας του προσωπικού δεν υφίσταται. Το βέβαιο είναι πως αυτή η συντονισμένη προσπάθεια επιχειρεί ουσιαστικά την ακύρωση του νόμου, καθώς οι ΙΔΟΧ αποτελούν περίπου το 80 % των ειδικών επιστημόνων και τεχνικών στα ΕΚ και είναι ο κύριος κορμός διοχέτευσης των ανθρωπομηνών των προγραμμάτων/έργων. Δυστυχώς, υπάρχουν αντιλήψεις, ακόμα και ενδιάμεσων στελεχών των ερευνητικών ινστιτούτων, που θεωρούν τους ΙΔΟΧ ένα φτηνό, ευέλικτο, εξειδικευμένο, επιστημονικό δυναμικό· που θέλουν τους ΙΔΟΧ υποαμοιβόμενους και ταυτόχρονα υπεραπασχολούμενους σε πολλά προγράμματα, μια δεξαμενή καταρτισμένου προσωπικού που θα δηλώνεται με αυξημένο κόστος χωρίς όμως τη δυνατότητα πρόσθετης αμοιβής, αφήνοντας έτσι ακόμα μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας για μοίρασμα μεταξύ των «εργοδοτών» ερευνητών.

Η απάντηση των σωματείων στις προκλήσεις – Ποια θα πρέπει να είναι η στάση των εργαζομένων

Είναι προφανές πως οι μεθοδεύσεις καταστρατήγησης της διάταξης αφορούν εκατοντάδες εργαζόμενους στα ΕΚ της χώρας. Τα σωματεία τους έχουν έρθει ήδη σε επαφή με εργατολόγους, οι οποίοι επισημαίνουν πως η παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4386/2016 είναι ξεκάθαρη για το προσωπικό των ΕΚ καθώς αναφέρει: «Το προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους του άρθρου 13α διορίζεται ή προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και διακρίνεται σε ερευνητικό (ερευνητές, ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες), ειδικό επιστημονικό τεχνικό, τεχνικό, διοικητικό και βοηθητικό…». Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 16 του ίδιου νόμου, το εν γένει Ειδικό Επιστημονικό – Τεχνικό Προσωπικό κατανέμεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ανάλογα με τα προσόντα του σε ειδικότητες και καθορίζονται τα ειδικότερα προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό ή την πρόσληψή του. Η κατανομή των ΙΔΟΧ στην κατηγορία Ειδικών Τεχνικών Επιστημόνων υπάρχει ήδη στα ΕΚ ενώ η πρόσληψή τους γίνεται μέσα από τις διαδικασίες προκηρύξεων που βγάζουν οι φορείς και απαιτούν ειδικά προσόντα. Συνεπώς, ο Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας ορίζεται από τα προσόντα με τα οποία προσλαμβάνεται και την εργασία που επιτελεί και ΟΧΙ από το είδος της σύμβασης. Καμία διάκριση με βάση το είδος της σύμβασης δεν επιτρέπεται άλλωστε όπως έχει κρίνει ο Άρειος Πάγος και καθορίζει το Ενωσιακό Δίκαιο.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους σε επιφυλακή για την υπεράσπιση του καθολικού χαρακτήρα του άρθρου 61. Πλαστοί διαχωρισμοί που επιχειρούνται από τις Διοικήσεις των Κέντρων πρέπει να αγνοηθούν. Καμία διευκρίνηση ή γνωμοδότηση δεν έχει δεσμευτική ισχύ έναντι του νόμου. Οι Πανελλήνιες Ομοσπονδίες εργαζομένων στα ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα, Π.Ο.Ε.Ε.Κ.–Ι. και Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. σε συντονισμό με τα σωματεία εργαζομένων στα ΕΚ θα προχωρήσουν σε άμεσες κινητοποιήσεις κι διαβεβαιώνουν ότι θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες στην περίπτωση προσπάθειας επιβολής περιορισμών και διακρίσεων.

 


Διαβάστε το δελτίο τύπου σε μορφή pdf εδώ.

Ανακοίνωση για Αποχή από Αξιολόγηση με βάση το ν.4369/2016

Η ΑΔΕΔΥ, με νέα επιστολή της εκτελεστικής επιτροπής της (https://adedy.gr/epistli-synexisi-aperiasapoxis-apo-tin-aksiologisi-tou-n4369-2016-05052023/), διευκρινίζει ότι η απόφαση της 19ης Μαρτίου 2019 του ΓΣ της ΑΔΕΔΥ περί «απεργίας-αποχής» από τις διαδικασίες αξιολόγησης με βάση το ν.4369/2016 εξακολουθεί να είναι σε ισχύ.

Η Π.Ο.Ε.Ε.Κ.-Ι. εξακολουθεί να συμμετέχει στη συνεχιζόμενη «απεργία-αποχή» και καλεί όλα τα μέλη της να απέχουν και φέτος από κάθε διαδικασία αξιολόγησης με βάση το ν.4369/2016.

Ανακοίνωση για την Εργατική Πρωτομαγιά

Αθήνα, 28/04/2023
Αρ.Πρωτ.: 17/28.04.2023

Ανακοίνωση για την Εργατική Πρωτομαγιά

Η Εργατική Πρωτομαγιά, ημέρα μνήμης και τιμής στους απεργιακούς αγώνες και στην εξέγερση των εργατών του Σικάγου το 1886, ένα παγκόσμιο σύμβολο του εργατικού κινήματος, μας υπενθυμίζει κάθε χρόνο τις θυσίες και τους αγώνες που δόθηκαν για τις εργασιακές κατακτήσεις μας αλλά και το χρέος μας να τις υπερασπιζόμαστε. Ειδικά φέτος, ο εορτασμός της Πρωτομαγιάς πρέπει να αποτελέσει εφαλτήριο αντεπίθεσης ενάντια στις καταπιεστικές πολιτικές της εκμετάλλευσης, της οπισθοδρόμησης και της εργασιακής απορρύθμισης, και ενίσχυσης των αγώνων των εργαζομένων που σε παγκόσμιο επίπεδο αντιστέκονται το τελευταίο διάστημα μαζικά με απεργίες διαρκείας ενάντια σε αντεργατικές κυβερνητικές πολιτικές.

Στην Ελλάδα, τα τελευταία 12 χρόνια ο κόσμος της εργασίας έχει υποστεί αλλεπάλληλα βαρύτατες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, με το νομικό πλαίσιο Χατζηδάκη να ολοκληρώνει τη θεσμοθέτηση ενός, επί της ουσίας, εργασιακού μεσαίωνα. Αποτέλεσε, δε, την κορύφωση του κυνισμού της κυβέρνησης Μητσοτάκη, καθώς επιχειρεί να επιταχύνει το ξήλωμα εργασιακών κατακτήσεων δεκαετιών μέσα από το  τσάκισμα των πιο θεμελιωδών εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Η απλήρωτη εργασία, η εργοδοτική αυθαιρεσία, η εργασιακή ανασφάλεια, γίνονται πλέον θεσμός, και τα αιτήματα για δουλειά με  δικαιώματα σε ανθρώπινες συνθήκες παρουσιάζονται σαν ξεπερασμένα. Το νέο εργασιακό πλαίσιο θέλει την κατάργηση του 8ώρου, της υπερωριακής αμοιβής, της Κυριακάτικης αργίας· θεσμοθετεί την πλήρη  απελευθέρωση των απολύσεων, υπονομεύει την Επιθεώρηση Εργασίας, την κατοχύρωση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας· εισάγει ωμές παρεμβάσεις του κράτους και της εργοδοσίας στη λειτουργία των συνδικάτων, ένα στρατηγικό χτύπημα στο εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα. Στο ίδιο πλαίσιο, αλλάζει ποιοτικά η καταστολή της εργατικής αντίστασης, με την απόπειρα πειθάρχησης των εργαζομένων μέσα από  μία τιμωρητικού τύπου «αξιολόγηση», ενώ ταυτόχρονα, επιχειρείται να καταργηθούν κατακτήσεις αιώνων, όπως το δικαίωμα στην απεργία.

Στο χώρο της έρευνας, η εργασιακή πραγματικότητα επιδεινώθηκε, με τις ελαστικές σχέσεις εργασίας να κυριαρχούν, τη στιγμή που η χρηματοδότηση και η στελέχωση των ερευνητικών κέντρων μειώνεται σημαντικά, οδηγώντας τα ίδια και τις ερευνητικές τους υποδομές είτε σε μαρασμό, είτε στην αναζήτηση χρηματοδότησης από την αγορά.

Μέσα σε αυτή την ασφυκτική πραγματικότητα, η μόνη ελπίδα βρίσκεται στους αγώνες και τις διεκδικήσεις των εργαζομένων. Όλων εμάς που αποτελούμε τη μόνη πραγματική παραγωγική δύναμη της κοινωνίας, κι από τους οποίους ζητείται «να βάζουν πλάτη» όλα αυτά τα χρόνια. Των ανθρώπων που παλεύουν για επιβίωση σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών ανατιμήσεων και ακρίβειας σε όλα τα βασικά αγαθά. Της νεολαίας,  που χτυπιέται στα πανεπιστήμια από την αστυνομία, που «θυσιάζεται» στα τρένα και στο βωμό της κερδοφορίας, που ωθείται συνεχώς στη μετανάστευση. Ο συλλογικός και οργανωμένος αγώνας αποτελεί το  μόνο πραγματικό όπλο των εργαζομένων απέναντι σε όσους μας καλούν να μείνουμε στο δρόμο του ρεαλισμού με σκυμμένο το κεφάλι.

Τη Δευτέρα, 1η του Μάη, δίνουμε όλοι το παρόν στη συγκέντρωση των συνδικάτων. Όπως και στη μεγαλειώδη απεργία την 8η Μάρτη, υπερασπιζόμαστε πάντα την ανθρώπινη ζωή, την αξιοπρέπεια, το κοινωνικό κράτος, το δημόσιο χαρακτήρα της Υγείας, της Παιδείας, των μέσων μεταφοράς και των βασικών κοινωνικών αγαθών, όπως το νερό και το ρεύμα.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

 • Αυξήσεις στους μισθούς μας, άμεσα, με την υπογραφή συλλογικής σύμβασης, τουλάχιστον ίσες με την αύξηση του ΑΕΠ και του πληθωρισμού
 • Κατάργηση της ασφαλιστικής εισφοράς αλληλεγγύης
 • Ξεπάγωμα του Μισθολογικού Κλιμακίου της διετίας 2016 – 17
 • Αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ
 • Επαναφορά 13ου – 14ου μισθού
 • Αύξηση και επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Καμία περικοπή του
 • Στήριξη του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση. Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας και στα σχολεία. Μείωση του αριθμού των μαθητών στο 1:15
 • Όχι στις απολύσεις και στις αναστολές εργασίας του υγειονομικού προσωπικού
 • Κατάργηση του Νόμου Χατζηδάκη (Ν4808/21) για τα εργασιακά, καθώς και κατάργηση όλων των νόμων που ιδιωτικοποιούν την κοινωνική ασφάλιση
 • Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για να καλυφθούν τα χιλιάδες οργανικά κενά που υπάρχουν στο Δημόσιο, ιδιαίτερα στους τομείς της Υγείας, της Παιδείας, της Κοινωνικής Ασφάλισης
 • Γενναίες προσλήψεις σε μόνιμο προσωπικό και μείωση των ελαστικών σχέσεων εργασίας στην Έρευνα
 • Αύξηση στους προϋπολογισμούς των Ερευνητικών Κέντρων για μία Έρευνα που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας
 • Ταυτόχρονα, λέμε όχι στις ιδιωτικοποιήσεις Δημόσιων οργανισμών και φορέων.

Η Π.Ο.Ε.Ε.Κ.-Ι. καλεί όλες και όλους που εργάζονται στα ερευνητικά κέντρα της χώρας στις κατά τόπους συγκεντρώσεις των συνδικάτων:

Αθήνα, στην Πλατεία Κλαυθμώνος, ώρα 11:00 πμ
Ηράκλειο, στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου και στην Πλατεία Ελευθερίας, ώρα 10:00 πμ.

Για το Γενικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ερευνητικών Κέντρων και Ιδρυμάτων

Ο Πρόεδρος του ΓΣ             Η Γενική Γραμματέας του ΓΣ
Δημήτρης Κάσσης                Κατερίνα Σεβαστού


Διαβάστε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης εδώ.