Κείμενο Διαμαρτυρίας και Συλλογής Υπογραφών

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η EEE και οι Ομοσπονδίες ΠΟΕΕΚ-Ι και ΠΟΣΕΕΙΙΔ σας καλούν να συνυπογράψετε το παρακάτω κείμενο, ενώνοντας τη φωνή σας για να αποσυρθεί το νομοσχέδιο για την ΕΤΑΚ

ΥΠΟΓΡΑΨΕ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Κείμενο Διαμαρτυρίας και Συλλογής Υπογραφών
Η επιστημονική Έρευνα στην Ελλάδα υπό την απειλή πρόσφατων πολιτικών της ελληνικής κυβέρνησης για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία.
Παρά τις δεσμεύσεις για χρηματοδότηση της Έρευνας και Ανάπτυξης στις χώρες της ΕΕ σε ποσοστό 3% του ΑΕΠ έως το 2020 (Στρατηγική της Λισσαβόνας, Σύμφωνο της Βαρκελώνης), η χρηματοδότηση αυτή στην Ελλάδα συνεχώς μειώνεται (το 2012 ανερχόταν σε μόλις 0,69% του ΑΕΠ).

[Περισσότερα…]